The MekongDNA Project

Watch our video

Highlight

19-03-2021

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยจับมือส่วนอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ประเดิมเก็บตัวอย่างน้ำ เปิดโลกชุมชนจุลินทรีย์ในแม่น้ำโขง

ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ทีมวิจัยจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยได้ลงพื้นที่สถานีวัดปริมาณน้ำโขง 5 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีมุกดาหาร สถานีหนองคาย และสถานีโขงเจียม โดยออกปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สำรวจอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อมาศึกษาในโครงการ MekongDNA

18-03-2021

เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำโขงที่เชียงคาน

20-03-2021

เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำโขงที่เชียงแสน

News and Event