การฝึกอบรม "ความสำคัญของข้อมูล eDNA และความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในแม่น้ำโขง"

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยจับมือส่วนอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ประเดิมเก็บตัวอย่างน้ำ เปิดโลกชุมชนจุลินทรีย์ในแม่น้ำโขง

ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ทีมวิจัยจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยได้ลงพื้นที่สถานีวัดปริมาณน้ำโขง 5 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีมุกดาหาร สถานีหนองคาย และสถานีโขงเจียม โดยออกปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สำรวจอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อมาศึกษาในโครงการ MekongDNA

Read more here